Na Osnovni šoli Slivnica pri Celju se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke zaposlenih, poslovnih partnerjev in staršev oziroma osebne podatke učencev obdelujemo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Vabimo vas, da si preberete informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Upravljalka Breda Županc, ravnateljica OŠ Slivnica pri Celju, je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Slivnica pri Celju. To je dr. Klemen Pohar, LL.M.. Posameznik lahko vprašanja, vezana na obdelavo in varovanje osebnih podatkov, posreduje upravljalcu ali pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@narus.si ali na tel. št. 031-352-669.

S pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

SOGLASJE STARŠEV oz. SKRBNIKOV

PRAVILNIK o obdelavi in varstvu osebnih podatkov OŠ Slivnica pri Celju