Oddelčne skupnosti učencev izvolijo po dva predstavnika učencev, le-ti pa so združeni v skupnost učencev šole. Svoja mnenja, stališča o različnih aktualnih vprašanjih in temah v družbi ter o življenju na šoli izražajo preko oddelčnih predstavnikov, ki oblikujejo šolski parlament.

Mentorica je Judita Leskovšek Andrić.

Tema letošnjega otroškega parlamenta je »MOJA POKLICNA PRIHODNOST«.

V šolski knjižnici imamo tudi nabiralnik »NEKAJ BI VAM RAD POVEDAL«, ki je namenjen pripombam, predlogom, mnenjem učencev in staršev, ki želijo na anonimen način karkoli povedati ali opozoriti na morebitne težave. Veseli bomo vseh konkretnih zamisli.