Naslov: OŠ Slivnica pri Celju – knjižnica, Gorica pri Slivnici 61,  3263 Gorica pri Slivnici

Telefon: 05 969 6057, v času prenove knjižnice: 05 969 60 65

E-pošta: jozica.vodeb@slivnica.si

Knjižničarka: Jožica Vodeb

Odprtost knjižnice za izposojo: knjižnica je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju po urniku.

To šolsko leto poteka prenova knjižnice na matični šoli. Knjižnično gradivo se nahaja v zaklonišču. Izposoja je vseeno mogoča, a okrnjena. Knjige za obvezno in prostočasno branje prinaša knjižničarka v razred. Učenci lahko prebrane knjige vračajo kadar koli v za to pripravljene škatle v razredu. Svoje želje in potrebe glede gradiv sporočijo knjižničarki ob njenem obisku ali na njen elektronski naslov.

Knjižnica je zaprta:
– kadar knjižničarka opravlja druge zadolžitve (ima pouk, jutranje varstvo ali izvaja ure nadomeščanja in knjižničnega informacijskega znanja, ima zadolžitve na dnevih dejavnosti, je prisotna na sestankih)
– kadar je knjižničarka odsotna (izobraževanje, bolezen, dopust).

Knjižnična zbirka:
– obsega približno 20.000 enot knjižničnega gradiva
– knjižnici imamo tudi na podružnicah v Loki pri Žusmu in na Prevorju, kjer izposojo vodijo učiteljice Silva Kladnik, Frida Gubenšek in  Matejka Kramer

Katalog šolske knjižnice:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ossce

http://116217.winknj.si/