Cilj programa Varno s soncem je seznanjanje šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

Več o programu: https://nijz.si/programi/program-varno-s-soncem/