Na 13. seji Sveta zavoda OŠ Slivnica pri Celju je bil potrjen LDN za šolsko leto 2022/2023.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/2024