Objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2023/2024.

Urejeni so po šolah:

 

Gradiva lahko kupite v knjigarnah, nekatera tudi v drugih trgovinah.

Po sredini junija bomo objavili še povezave do elektronskih obrazcev nekaterih ponudnikov.