Naslov:
PŠ PREVORJE
Lopaca 3,
3262 Prevorje

Pedagoški vodja: Matejka Kramer

Telefon: 03 809 8540

E-mail šole: pos.prevorje@os-slivnica.si