PŠ PREVORJE
Lopaca 3
3262 Prevorje

Pedagoški vodja: Mateja Kramer

Telefon zbornica: 03 809 8540
Telefon kuhinja: 03 809 8542

E-mail šole: pos.prevorje@os-slivnica.si