Začetki šolstva na Prevorju segajo v leto 1838. Tedanji kurat Janez Wister je zbiral otroke iz bližnje okolice dvakrat na teden v mežnariji in jih je poučeval krščanski nauk in tudi pisati, brati in računati.

Prvi učitelj je bil Andrej Fajdiga, ki je bil sem nameščen iz Kranjskega okoli leta 1842. Poučeval je tri dni v tednu. Leta 1862 so tedanjo mežnarijo podrli in naslednje leto na istem mestu zgradili prvo šolo, ki stoji še danes na hribčku nasproti cerkve Sv. Ane. Bila je enorazrednica s stanovanjem za učitelja in cerkovnika.

Drugo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1889 nasproti sedanjega župnišča. Ob izgradnji je bila to ena najlepših in najboljših šol daleč naokoli. Med obema vojnama jo je v enem šolskem letu obiskovalo tudi do 200 otrok. Bila je dvorazrednica in samostojna popolna osemletka vse do leta 1966, ko so v Gorici pri Slivnici zgradili novo šolo in je prevorska šola postala podružnica s štirimi razredi. Zaradi dotrajanosti so jo porušili aprila 1999.

Šola danes

Današnja šola je bila zgrajena v letu 1999 in smo se vanjo preselili 6. marca 2000. Je prostorna, svetla in nudi zelo dobre pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Tudi arhitekturno se lepo vključuje v pokrajino. Ponosno kraljuje na hribčku Sv. Ane, a žal jo danes v petih razredih skupaj obiskuje samo 14 otrok. Pouk je organiziran v dvojni in trojni kombinaciji razredov, delo pa poteka zelo individualizirano.

Šola je vključena v Društvo učiteljev podružničnih šol.
Šola v našem kraju je bila in še vedno je središče krajevnega in kulturnega življenja. V sklopu te šole je tudi zvezdna opazovalnica in večnamenski prostor namenjen krajanom.

Astronomska opazovalnica

Po mnenju astronomov ima naša šola izjemno dobro lego za opazovanje neba. Tu nebo ni svetlobno onesnaženo in okolje je mirno, ni hrupa, kar sta nujna pogoja za dobro delo ljudi in aparatur v te namene.

Na strehi šole je kupola, pod katero se skriva teleskop. S to opazovalnico opravlja Astronomsko društvo Kosci Šentjur. Vsako leto julija organiziramo astronomsko noč, ko je vstop prost in lahko vsakdo pogleda skozi teleskop.