Pravilnik o video nadzoru v OŠ Slivnica pri Celju
Sklep o uvedbi video nadzora